Panganib sa Kalsada

22 Mayo 2018

Hindi sulit ang pagmamadali.
Buhay ang nadadalí
Kahit ikaw ang nasa tama
Pare-parehong mapapasamä

Ngunit sa kalye walang sigurado
Kaya’t dapat ay protektado
Di lang ang sasakyan mo
Mas kailangan ng buhay mo

Maghanda sa anomang sakuna
#PruLifeUK ay subok na
Tawagan na ang inyong ahente
Bago pa ikaw ay ma-aksidente

Isinulat ni:

Nova Mayo Alcantara

Financial Advisor

Pru Life UK

#Savings_Investment_Insurance
#Accident

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: